Bảng tính tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng

BẢNG TÍNH SỐ TIỀN PHẢI TRẢ HÀNG THÁNG

Bảng tính lãi mua xe ô tô trả góp – Tiền gốc chia đều hàng tháng, tiền lãi sẽ tạm tính theo tỷ lệ trung bình. Số liệu chỉ mang tính chất tham khảo, có thể hàng tháng có sự thay đổi do lãi suất ngân hàng tăng giảm theo biên độ dao động tùy từng ngân hàng.

Đơn vị tính
Giá xe ôtô: VNĐ (Ví dụ: 400000000, 500000000……)
Số tiền trả trước: VNĐ (Ví dụ: 150000000, 200000000……)
Lãi suất: %/tháng (lãi suất vay 01 năm chia đều cho 12 tháng)
Thời hạn vay: Tháng (Ví dụ: 36, 48. 60……)