FORD EVEREST 2018 MỚI- 05 PHIÊN BẢN

GIỚI THIỆU CHUNG Ford Everest 2018 mới được phát triển cho toàn cầu trong chiến lược “One Ford” mẫu xe toàn cầu được thiết kế và phát triển tại trung tâm thiết kế của Ford tại Australia. Ford Everest 2018 có Xem thêm …